Tidaddanin

Jump to navigation Jump to search
Tisnaddanin n isebtar
Isebtar n ugbur4,373
Isebtar
(Akkw isebtar n wiki agi, ula d isebtar n umeslay, etc...)
11,933
Ifuyla yettwaznen0
Tidaddanin n teẓrigt
Ibeddilen n isebtar seg aserkeb n Wikipedia92,959
Amḍan allal n ibeddilen sɣur asebter7.79
Tisnaddanin n wemseqdac
Iseqdacen i siggezen (umuɣ n imseqdacen)9,230
Iseqdacen urmiden (umuɣ n imseqdacen)
(Iseqdacen yesɛan xersum yiwet tigawt seg 30 ussan agi ineggura)
22
Iṛubuten (umuɣ n imseqdacen)17
Inedbalen (umuɣ n imseqdacen)2
Interface administrators (umuɣ n imseqdacen)0
Imsifellura (umuɣ n imseqdacen)0
Stewards (umuɣ n imseqdacen)0
Imeskaren n imiḍanen (umuɣ n imseqdacen)0
Importers (umuɣ n imseqdacen)0
Transwiki importers (umuɣ n imseqdacen)0
IP block exemptions (umuɣ n imseqdacen)1
Ticraḍ n usnifel (umuɣ n imseqdacen)0
Check users (umuɣ n imseqdacen)0
Structured Discussions bots (umuɣ n imseqdacen)1
Confirmed users (umuɣ n imseqdacen)0
Tidaddanin-nniḍen
Words in all content pages466,814
Queued mass messages0