Tidaddanin

Jump to navigation Jump to search
Tisnaddanin n isebtar
Isebtar n ugbur2,867
Isebtar
(Akkw isebtar n wiki agi, ula d isebtar n umeslay, etc...)
11,102
Ifuyla yettwaznen0
Tidaddanin n teẓrigt
Ibeddilen n isebtar seg aserkeb n Wikipedia74,321
Amḍan allal n ibeddilen sɣur asebter6.69
Tisnaddanin n wemseqdac
Iseqdacen i siggezen (umuɣ n imseqdacen)8,535
Iseqdacen urmiden (umuɣ n imseqdacen)
(Iseqdacen yesɛan xersum yiwet tigawt seg 30 ussan agi ineggura)
16
Iṛubuten (umuɣ n imseqdacen)17
Inedbalen (umuɣ n imseqdacen)1
Interface administrators (umuɣ n imseqdacen)0
Imsifellura (umuɣ n imseqdacen)0
Stewards (umuɣ n imseqdacen)0
Imeskaren n imiḍanen (umuɣ n imseqdacen)0
Importers (umuɣ n imseqdacen)0
Transwiki importers (umuɣ n imseqdacen)0
IP block exemptions (umuɣ n imseqdacen)1
Ticraḍ n usnifel (umuɣ n imseqdacen)0
Check users (umuɣ n imseqdacen)0
Structured Discussions bots (umuɣ n imseqdacen)1
Confirmed users (umuɣ n imseqdacen)0
Tidaddanin-nniḍen
Words in all content pages442,011
Queued mass messages0