Tuksitant

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Tuksitant. Iles n ok, taranit. Agafataram n Katalunya, Anẓul n Fransa, Agafataram d unz'ul n It'alya, Munaku. D uns'ib ak iles nned'ni: Agafataram n Katalunya. D uns'ib: Agafataram d unẓul n It'alya. Ur zza-yes sqaren-ca: Anẓul n Fransa.

Tuksitant tebda tett'ef ixef-nnes deg uwettay alemmas n wadday. Tedwel d iles n lidara d tussna deg Uksitanya. Qqimen-anegh-d id'risen uran s iles-a zi lqern 11, 12, d 13, iwwed' ad yili d amesnawi d ameqran n tmesna. Maca, zi lqer 13 tsawentt, di marra awettay alemmas, Fransa tebda th'ewwas marra tamurt, tafransist tebda tghellab di tmesna d tesnilsit.

Twaggent tzemmar h'uma ad h'yan iles, ktar ak tlalil wiss sin taseklant n ummussu uksitan n lqern 20, id-as-yucan ccan i yiles, igg-as amkan di temyawad't, tamezyida d tuffgha taz'rigant. Âawed, isâan iles a ghar-es tili tan'dat-nnes tasmagnut, immersen x wawalen umi qqaren iles n Oc , maca iselh'en i marra ilsan uksittanen.

Iles agaskun n Tafrawt n Aran, id-yusin di Katalunya qqaren-as taranit. Aẓayer n Katalunya iqqim iticc-as ccan ar 1990, wami tedwel d tunṣibt ak tkattalantt d tkasttiyant.

Si zik (di 1882) ira ssexdamen deg-es aryaghed uksittan iâedlen, s uyenni, tettwah'sab tudes ar tuksittant, tugha ila bdan ssexdament di temezyida (di 1884). Id'a, taranit ssexdament di lidara, d tghuri, ghar-es cway n umkan di imassen n temyawad't. tettarin zzay-es tasekla. Abeddel alsawan imsaren di Uksittanya tafransist ur ilqif Tafrawt n Aran, mani ig iqqim iles iddar, ghar-es inni ix-as iddafaâen. Waxxa amya, taranit âad ur tejhid att'as. Aghelleb n tkasttiyantt d tkattalantt issexdamen di temezyida, isnen iwdan ad ssiwlen, issumumi-tt zdat n tumanin am unetleâ d umsaray.