Aller au contenu

Tuksitant

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Tuksitant
Occitan — lenga d'òc
At tutlayt tayemmat
542 000 (2020)
110 000 (2012)
526 000 (2002)
30 000 (2030)
Agemmay alatini, norme classique de l'occitan (fr) Suqel, norme mistralienne (fr) Suqel d écriture auvergnate unifiée (fr) Suqel
Ingalen n tutlayt
ISO 639-1 oc
ISO 639-2 oci
ISO 639-3 oci
Glottolog occi1239[1]
Wikipedia oc

Tuksitant. Iles n ok, taranit. Agafataram n Katalunya, Anẓul n Fransa, Agafataram d unẓul n Iṭalya, Munaku. D unṣib ak iles nneḍni: Agafataram n Katalunya. D unṣib: Agafataram d unẓul n Iṭalya. Ur zza-yes sqaren-ca: Anẓul n Fransa.

Tuksitant tebda teṭṭef ixef-nnes deg uwettay alemmas n wadday. Tedwel d iles n lidara d tussna deg Uksitanya. Qqimen-aneɣ-d iḍrisen uran s iles-a zi lqern 11, 12, d 13, iwweḍ ad yili d amesnawi d ameqran n tmesna. Maca, zi lqer 13 tsawentt, di marra awettay alemmas, Fransa tebda tḥewwas marra tamurt, tafransist tebda tɣellab di tmesna d tesnilsit.

Twaggent tzemmar ḥuma ad ḥyan iles, ktar ak tlalil wis sin taseklant n ummussu uksitan n lqern 20, id-as-yucan ccan i yiles, igg-as amkan di temyawat, tamezyida d tuffɣa taz'rigant. Âawed, isɛan iles a ɣar-es tili tandat-nnes tasmagnut, immersen x wawalen umi qqaren iles n Oc , maca iselḥen i marra ilsan uksittanen.

Iles agaskun n Tafrawt n Aran, id-yusin di Katalunya qqaren-as taranit. Aẓayer n Katalunya iqqim iticc-as ccan ar 1990, wami tedwel d tunṣibt ak tkattalantt d tkasttiyant.

Si zik (di 1882) ira ssexdamen deg-es aryaɣed uksittan iâedlen, s uyenni, tettwaḥsab tudes ar tuksittant, tuɣa ila bdan ssexdament di temezyida (di 1884). Iḍa, taranit ssexdament di lidara, d tɣuri, ɣar-es cway n umkan di imassen n temyawat. tettarin zzay-es tasekla. Abeddel alsawan imsaren di Uksittanya tafransist ur ilqif Tafrawt n Aran, mani ig iqqim iles iddar, ɣar-es inni ix-as iddafaâen. Waxxa amya, taranit ɛad ur tejhid aṭṭas. Aɣelleb n tkasttiyantt d tkattalantt issexdamen di temezyida, isnen iwdan ad ssiwlen, issumumi-tt zdat n tumanin am unetleâ d umsaray.

Tizmilin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Tuksitant". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.