Tuksitant

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Tuksitant
Occitan
At tutlayt tayemmat
542 000 (2020)
110 000 (2012)
526 000 (2002)
30 000 (2030)
Agemmay alatini, norme classique de l'occitan (fr) Suqel, norme mistralienne (fr) Suqel d écriture auvergnate unifiée (fr) Suqel
Ingalen n tutlayt
ISO 639-1 oc
ISO 639-2 oci
ISO 639-3 oci
Glottolog occi1239[1]
Wikipedia oc
Occitan language map 1900 (Europe only).svg

Tuksitant. Iles n ok, taranit. Agafataram n Katalunya, Anẓul n Fransa, Agafataram d unẓul n Iṭalya, Munaku. D unṣib ak iles nneḍni: Agafataram n Katalunya. D unṣib: Agafataram d unẓul n Iṭalya. Ur zza-yes sqaren-ca: Anẓul n Fransa.

Tuksitant tebda teṭṭef ixef-nnes deg uwettay alemmas n wadday. Tedwel d iles n lidara d tussna deg Uksitanya. Qqimen-aneɣ-d iḍrisen uran s iles-a zi lqern 11, 12, d 13, iwweḍ ad yili d amesnawi d ameqran n tmesna. Maca, zi lqer 13 tsawentt, di marra awettay alemmas, Fransa tebda tḥewwas marra tamurt, tafransist tebda tɣellab di tmesna d tesnilsit.

Twaggent tzemmar ḥuma ad ḥyan iles, ktar ak tlalil wis sin taseklant n ummussu uksitan n lqern 20, id-as-yucan ccan i yiles, igg-as amkan di temyawat, tamezyida d tuffɣa taz'rigant. Âawed, isɛan iles a ɣar-es tili tandat-nnes tasmagnut, immersen x wawalen umi qqaren iles n Oc , maca iselḥen i marra ilsan uksittanen.

Iles agaskun n Tafrawt n Aran, id-yusin di Katalunya qqaren-as taranit. Aẓayer n Katalunya iqqim iticc-as ccan ar 1990, wami tedwel d tunṣibt ak tkattalantt d tkasttiyant.

Si zik (di 1882) ira ssexdamen deg-es aryaɣed uksittan iâedlen, s uyenni, tettwaḥsab tudes ar tuksittant, tuɣa ila bdan ssexdament di temezyida (di 1884). Iḍa, taranit ssexdament di lidara, d tɣuri, ɣar-es cway n umkan di imassen n temyawat. tettarin zzay-es tasekla. Abeddel alsawan imsaren di Uksittanya tafransist ur ilqif Tafrawt n Aran, mani ig iqqim iles iddar, ɣar-es inni ix-as iddafaâen. Waxxa amya, taranit ɛad ur tejhid aṭṭas. Aɣelleb n tkasttiyantt d tkattalantt issexdamen di temezyida, isnen iwdan ad ssiwlen, issumumi-tt zdat n tumanin am unetleâ d umsaray.

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Tuksitant". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.