Tazemmurt

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Tazemmurt
El Perelló - Old olive tree.jpg
Scientific classification
TageldaPlantae
TafesnaLamiales Lamiales
TawacultOleaceae Oleaceae
TawsitOlea
Talmest Olea europaea
Linnaeus, 1753
Afraq ajyugrafi
Olea europaea range.svg
Isallen
Taɣbalut Azemmur akked olive wood Suqel

Tazemmurt, d aseklu n tawsit Ulea n twacult n uleaseae. Yettwalqad deg aẓiyen n unezwu agrakal i ugummu-ines: azemmur i d-yettaken zzit i ḥemmelen aṭas medden acku meqqer wazal-is ɣer Laqbayel merra .

Tazemmurt tettwassen s-ɣur imaṣriyen n zik ugar n 20 timiḍiwin uqbel tallit tamasiḥit. Daɣen, d yiwet deg yimghan(lehcawec) i bderen aṭas deg Tibibelt. Seg Taglest, tazemmurt d azamul n temdint n Atena dɣa n taṛebbit-is. Asfulleḥ n tzemmurt teccɣel deg umaḍal 8.6 imelyunen ihektaren i tafarest n 17.3 imelyunen n iṭunen n izemran.


Tazemurt d aseklu id-ittaken azemmur. Illa di yal tamurt n yilel agrakal (méditerranéen).

Tettaǧad aṭas n zzit (zzit n uzemmur).

Qqarend tezmer a ttidir azal n 3000 iseggasen.

Tazemmurt di Tmurt n Leqbayel :[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Azemmur aberkan deg useklu-ines

Deg tmurt n Leqbayel, azemmur yesɛa azal ameqqran. Timizar n Yeqbayliyen ččurent d azemmur, i nessxdam ama i wucci ama i wannuz deg leswaq.

Dɣa Tamurt n Yeqbayliyen tettwasen s wazal i fkan imezdaɣ-is i uzemmur d lɣella-s. Aṭas n twaculin i yebdan ttheggint iman-nsent akken ad ffɣen ɣer lexla ad d-leqḍent azemmur. Aseggas-agi, xas akken lɣella –agi teslek-as i tizzitt n uzemmur i s-yefkan tiyita ilindi, maca ur temniɛ ara deg iɣamacen. Tallit iwedjiben as-tiniḍ d aseɣzef n unebdu, ula d tiqit n lehwa ur d-gli yas asmi d-tekcem. Ayen yeǧan azemmur ad yeqqim kan akken yella deg kra n imekwan, ladɣa deg iẓuṛaṛ anda tizmrin ulac anda ara d-summent tiqit n waman. Lḥebb d ameẓyan am cilmun, taglimt-is tekmec ɣef yiɣes. Atas deg-s ur yeṭṭif ara iman-is sufella n tzemmurt. Yefruri-d ɣer lqaɛa uqbel ma ad yebb. Deg kra n tɣiwanin n Bgayet, imdanen bdan yuɣ lḥal ajmaɛ n lɣella-nsen. Imezdaɣ n taddart Tiban, d-yezgan di tɣiwant n Sidi Ɛic, fɣen ɣer lexla ddeqs aya. Atas deg-sen nnan-d d akken aseggas-agi bdan uqbel lawan alqaḍ n uzemmur. Sebba i ten-yeǧan ad bdun ajmaɛ n lɣella-agi d lḥammu id d-yessefrurin yak azemmur ɣer lqaɛa. “Leqwaɛi n tzemrin yak ssan-t uqbel lawan. Senttif ad d-nejmeɛ aya-gi yellan, wala ma neǧat iḍaɛ”, id d-nnan kra n imezdaɣ i d-nmuger.

Deg kra n tɣiwanin n twilayt n Tizi Wezzu, tizemrin ur sefrahen-t ara. Ifurkawen yettawiten waḍu. Llan-t kra ur d-ǧint ula d aɛeqqa. Dagi, tiwaculin mazal ur ɛnin-t ara ad d-sufɣent ttawilat sexdamen deg tallit-agi. Imextafen, tisennajin lak d lbican mazal-iten nnejmaɛen deg imekwan-nsen. Anda yegget lxir, imdanen fɣen, akken kan iɛedda ugeffur, ad cerwen leqwaɛi n tzemrin-nsen yerna ad ksen tizzuyin d yimɣan nniḍen yegman ddaw neɣ tama n isekla. Ayen ara sen-yessishlen ajmaɛ n lɣella-nsen.

Di tama n Tubiret, imdanen yeffeɣ-iten laɛqel mi walan iɣamacen i ikemlen taɣart i wayen yellan yuɣ lhal yeqqur, yuɣal-iten-id rruḥ deg mi d-sawa, acku tugdi mazal-itt deg wulawen. Ula d nutni ur ttzuxxun ara aseggas-agi s lɣella ara d-awin.

Read more at http://www.depechedekabylie.com/ddk-tamazight/145421-lella-n-uzemmur-deg-tuddar-n-leqbayel.html#YeEr7sFhRY5cIdzO.99 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Olive-tree-fruit-august-0.jpg/220px-Olive-tree-fruit-august-0.jpg