Tazazat

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Timiwa ideg ttidiren Yizazayen

Tazazat d isem ay ssexdamen i snat n tutlayin yettemcabin mliḥ, ttmeslayen-tent wazal n 3 n yimelyunen n yemdanen di tama-nni n Asya umi qqaren Tturk.