Tasnawalt

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

ilugan n tira n tmaziɣt d zrar n yilugan yemseḍfaren - wa deffir-wa-; d ilugan i ilaq ad ten-yissin win yebɣn ad tt-yaru akken iwulem, war tuccḍiwin.

Tarrayt : deg tutlayt, menwala-tt, llan krad n yiswiren n tesleḍt, iswiren n tɣssa.

1. Aswar n temsielt-tasniselt: aswir-a deg tira tumrist yettqabal anagraw n tira (neɣ agemmay). Tuttra iwulmen... da ihi ; d ta: anwi imesla n tutlayt i wimi ilaq ad nerr azal, deg tira-aya ? swanwi isekkilen ara ten-naru ?

2. Aswir n wawal d unamek: s yimesla n tutlayt, nezmer ad d-neg awalen (d yinumak-nsen)

3. Aswir n tseddast: s wawalen da ɣen i d-skaran medden tifyar; s tefyar ttmeslayen medden tutlayt.

    ilugan n tira, d tidet, rzan  merre iswiren, wa cwiṭ , wa nezzeh. Mca, ur neṭṭafar ara abrid-a ussnan, da. Deg udlisfus-a , ad liln kra d n yisxwiren: agemmay, aswirn wawalen, aswir n tezrarin ( n tefyar).


I. Aswir n ugemmay:


Asekkil_______isem-is_______lmenṭeq-ines__________amedya


A, a___________ a, aɣra__________[ae] [a]_____________ Aman, Aḍar


B,b_____________ba_____________[b] [v]______________ Rebbi, itbir


C,c_____________ca_______________[ch]_______________uccen, aclim


Č,č_____________yeč______________[tch]_______________učči


D,d_____________da_______________[d]________________Tddart, Adrar


Ḍ,ḍ_____________ḍa_______________[ḍ]________________Ablaḍ. Aḍar


E, e_____ilem, tiɣri n yilem______[e]ur tettwanaṭaq ara______Ečč. Azrem


F,f______________fa_______________[f]________________Aferfar. Afus


G, g____________ ga______________[g] [ǥ]______________lgerra, agelzim


Ǧ,ǧ____________ veǧ______________[dj]________________Taǧǧalt, taǧǧewt


H, h_____________ha______________[h]________________ahat, ih


Ḥ,ḥ_____________ḥim______________[ḥ]________________aḥlalas, aḥllum


I, i____________i, iɣri______________[ i ]_________________itri, imi


J, j______________ja______________[ j ]_________________inijel, itij


K, k_____________ ka_____________[k] [ ḵ ]______________akal. elkaɣḍ


L, l______________la_______________[ l ]________________tulawin, alim


M, m____________ma_______________[m]_______________udem, aman


N,n_____________na_______________[n]________________nnif, annar


P,p_____________pa_______________[p]________________lpinsa,


Ɣ, ɣ_____________ɣar______________[gh]_______________iɣil, aɣrum


Q,q_____________qil_______________[q]________________aqerruy, aberwaq


R,r____________ra, rar____________[r] [ṛ]_______________amrar, urar


S,s____________sa, sar____________[s] [ṣ]______________tasa, aslaḍ


T,t______________ta______________[t] [ṯ]______________taqdaylit, aserwet


Ṭ,ṭ______________ṭar______________[ṭ]________________aṭas, iṭij


U,u____________u, uɣru____________[u]________________asurḍi, ul


W,w_____________wa______________[w]_______________awal, acwir


X,x______________xa_____________[x ][kh]_____________axxam, taxlalt


Y,y______________ya_______________[y]_______________ayyur, aylaw


Z,z______________za______________[z]_________________zrura, izem


Ẓ,ẓ______________ẓar______________[ẓ]________________aẓar, laẓ


Ɛ, ɛ______________ɛil_____________[ɛ] [aâ]______________lɛli, aɛu
G. M . 1: isekkilen n ugemmay swayes nettaru tamaziɣt d wid n tlatinit,anagar sin-a Ɣ d Ɛ , i d-yekkan seg tegriget. isekkilen yettawin akafu nnig-sen, nettaru yes-sen izegnaggaɣen imezgiyen n [c] d [j] . isekkilen [o] , [p] , [v] nettaru yes-sen imesla yezgan deg wawalen imnekcamen n umalu, imesla ur nelli deg unagraw asnislan n tmaziɣt. asekil U, azal-is d win n tuget n tutlayin n umalu (OU deg tefransist).Anadi amassan di tutlayt.