Taqeṣṭenṭinit

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Taqeṣṭenṭinit d isem aqbur n Istambul. Tella zik d tamdint tamaneɣt n Tturk

Aɣawas n Tqeṣṭenṭinit