Tafaska n Mass Valentin

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Infotaula d'esdevenimentTafaska n Mass Valentin
Antique Valentine 1909 01.jpg
Anaw journée internationale (fr) Suqel
jour férié (fr) Suqel
Yettusemma ɣer Valentin de Terni (fr) Suqel
Ass 14 fuṛaṛ

Tafaska n Mass Valentin (St Valentin) : 14 deg fuṛaṛ[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Valentines Day Chocolates from 2005.jpg
Rozen.jpg

"Di tazwara n ddin n Lmasiḥ, yuɣ lḥal werɛed uɣalent tmura n Luṛup akk d timsiḥiyin, Amenkad* Claude II --ur nḥemmel ara imasiḥiyen rnu yebɣa ad yegdel zzwaǧ akken ad ṭṭuqten yirgazen ara yekkin di lgirra-- yesla s wayen ixeddem Valentin : yessezwaǧ imasiḥiyen. Dɣa yumeṛ ad t-rren di lḥebs.

"Deg lḥebs, Valentin yugi ad as-yanez i Umenkad Claude II. Dinna yemlal d yelli-s n uɛessas n lḥebs, Julia, i d-ilulen d taderɣalt. Seg wasmi i yekcem ɣer lḥebs uɣalen Valentin d Julia d imdukkal n wul d tasa. Netta igellem-as-d amaḍal d ddunit amek gan -- imi nettat ur tettwali ara--, nettat tettawi-yas-id učči ɣer lḥebs. Akken akken armi d yiwen n yiḍ ! Iḍ-nni teḍra-d temkerra**: Qqaren-d Valentin iwala tafat d tazeggaɣt am yilizeq seg ṭṭaq n lḥebs, ma d Julya yuɣalen tettwali, tberreḥ : " Dayen, tura ttwaliɣ ! Ttwaliɣ amaḍal akken i yi-t-id tgellmeḍ !!"

"Ihi taluft tewweḍ s ameẓẓuɣ n Umenkad umi ur yeɛǧib ara lḥal. Dindin yumeṛ ad t-nɣen. Ass-nni aneggaru n tudert-is, uqbel ad t-nɣan lɛeskeṛ n Ṛṛuman, sgezwen agerbuz-is (Valentin) s tiyitiwin... taggara gezmen-as aqeṛṛu deg ubrid n Flaminia, ass n 14 deg fuṛaṛ 269.

"Seg wass-nni, tuɣal twacult n Julya d tamasiḥit akken ad refden ixf n Valentin deg ṛṛeḥma. Qqaren-d diɣen teẓẓa Julya ttejṛa n lluz ɣer tama n uẓekka n Valentin. Seg yimir ... tuɣal ttejṛa n lluz d azamul n tayri".