Taɛrabt tadzayrit

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

D tameslayt ttutlayen imezdaɣ iɛarbawalen n tmurt n Dzayer qqarn-as Ddarǧa, tameslayt agi tesɛa aṭas n wawalen i d-yekkan si tmaziɣt am awal yemma.

Awalen i d-yekkan si Tmaziɣt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Taɛrabt n Ldzayer tamaneɣt akk d taɛrabt taɣerfant (populaire) s umata sɛant kra n wawalen ay d-yekkan si tmaziɣt, xas ur ṭṭuqqten ara :

Taɛrabt - Taqbaylit

cṭeḥ = cḍeḥ (awal-a yekka-d si tmaziɣt) ciṭuḥa = tiḥiṭect (hoquet)

Ǧrana (grenouille) = yezmer ad yili yekka-d si "Agru" (imqerqer ɣer Yitergiyen, Ajru deg tantalawiyin tijnatin)

Gendura = Taqendurt Lgergis = Agergis (carrelage)

Maẓuẓ (el-) = Amaẓuẓ (aqcic amecṭuḥ akk deg wexxam) Mgergra = Imqerqer

Rgigi = Rgigi (qqaren-t-id ula di taɛrabt, mi ara tettergigiḍ si tugdi)

Taḥraymit = Taḥraymit, Tiḥerci Tamara = Lḥif, Lmeḥna Tata = Tata (cameleon) Tawsa = Tawsa (idrimen-nni ay ttaken medden i teslit, di tmeghra) Tihudit = Tuwdayt (meḥsub taḥraymit, tiḥerci)