Sswid

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Sswid
Tanfalit taɣelnawt
För Sverige i tiden
(Sswid i lebda)
Tadamsa
Aqariḍ Takrunt Tasswidit
Tuddsiwin tigreɣlanin OCDE, OMC, UE


acnyal nns
takrṭa nns

sswid (s taswidit: Sverige) s ism unṣib tagldit n sswid (s taswidit: Konungariket Sverige) tga yiwt sg tmura n iskudinafya tlla dg ugafa n turuft.

swid tga tamurt tamqqrant tiss kraḍt g tmura n tamunt n turuft g tjumma (450,295 22 km² yiwḍ uṭṭun n imzdaɣn nns nig n 10.0 mlyun n ufgan. nnig n 85 ٪ n imzdaɣn da ttidirn g tmnaḍin tiɣrmanin، stukhulm tga tamaẓunt n swid tga awd tiɣrmt tamqqrant g tmurt (uṭṭun n imzdaɣn nns 1.33 mlyun n ufgan ).

g tasut tiss sat d mraw، tssmɣr tmurt ikaliwn nns, dffir ma tuɣal tambraṭurt tadwasant g turuft g tasutin tiss sat d mraw d tamt d mraw. imnɣi anggaru tskr swid ylla g usggas 1814.

ylla g sswid adabu agldan adusturi s unbaḍ abṛlamani d tdamsa ibuɣlan. mk tlla g tsk°flt tamzwarut g umaḍal g umuɣ n ikunumist n tdimuqraṭit d tiss sat g umuɣ n tumasin imunn n tnfalit tanafgant. sswid tga agmam g tamunt n turuft sg 1 ynnayr g usggas 1995، tga awd agmam g tuddsa n umyawas d tnfalit tadamsant.