Murasaki Shikibu

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Murasaki Shikibu

Armud Aneggal
Talalit 973
Lmut 1031

Murasaki Shikibu ilul deg 973, yemmut deg 1031, d amedyaz, amyaru n japun. Murasaki Shikibu Iɣra di Heiankyo d tamaneɣt n tmurt n japun.