Muḥemmed Cikri

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Muḥemmed Cikri (s Taɛrabt: محمد شكري , s Tefransist: Mohamed Choukri) d amyaru d Amaziɣ yura ungalen s Taɛrabt. Muḥemmed Cikri ilul di 15 yulyu 1935 di At Ciker, di temnaḍt n Nnaḍur, di Arrif. Immut di 15 wamber 2003.

Deg wakud n laẓ di Arrif, tawacult-nnes terwel ɣer Tanja. Baba-s aql-it d askayri iccat tarwa-nnes d temeṭṭut-is. Muḥemmed Cikri umi iẓṛa manaya irwel si taddart-ines, ibda ikkal itnus di zzenqet anda i yexs ad yečč, anda itettar neɣ izenz taḥcict.

Armi itwaṭṭef deg usekraf (leḥbes) umi aql-it ɣur-s 20 iseggwassen, isselmed-as yiwen umeḥbus tira n Taɛrabt. Yura aṭas n idlisen gar-asen Aɣrum Ḥafi. Adlis-nni itwasuɣel ɣer 40 n tutlayin. Aɣrum Ḥafi itwagdel deg Umeṛṛuk deg wakud n Ḥasan wiss 2. Di 15 Wamber 2003, immut Muḥemmed Cikri di usganfu n userdas di Rbaṭ.