Meḥmud Derwic

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Meḥmud Derwic

alt=Description de l'tugna MahmoudDarwish.jpg.
Armud Amedyaz, amaru
Talalit
Al Birwah, Falesṭin ddaw anna sous mandat abriṭani
Lmut (ar 67 iseggwasen)
Houston, Texas, Iwunak Yedduklen
Tutlayt n tirawt Taɛrabt
Tiwsatin Tamedyazt

Meḥmud Derwic d amedyaz afalesṭini iluled ass n 13 meɣres 1941 g l' Birwa g Falesṭin yemmut g 9 ɣuct 2008 g Huston, Teksas g Yiwunak Yedduklen n Marikan (WDM) yella yessebdes imenɣi n wegdud ines maca yella yal ass yessaram talwit, isem-is mucaɛ gar igduden ciɛa n isem-is teffeɣ tilas n tmurt-is, netta y d aselway n tdukli n imyura ifalesṭiniyen, yessufeɣ ugar n 20 isunad n tmedyazt, 7 idlisen n tasrit, yella daɣen anemhal n tifeffeɣt am aɣmis n Al Jadid (Amaynut), Al-Fajr (Tafrara) Al-Karmel.

--Talwit 21:28, 23 Ctember 2008 (UTC),