Asebter agejdan

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
(Yettusmimeḍ seg Main Page)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Mreḥba yis-wen ɣer Wikipedia
Asenfaṛ n tasanayt tilellit i tzemrem ad tsileɣem
5 064 imagraden s teqbaylit, nebɣa kteṛ !
Larebɛa 25 wamber n 2020.
Amedya i tilifun i ttwerfeden
Wikipedia s tutlayin timaziɣin nniḍen:
Tacawit - Tacelḥit - Tarifit - Tamaziɣt n weṭlas alemmas - Tamaziɣt tafuṣḥit tamerrukit

Amagrad n wass

Carcar.jpg

Timerqemt d afrux amecṭuḥ. Ur tuwiḍ ara anect n yiziwec. Rric-ines, d urqim, yeččur d initen; taqamumt-is, d taqermaḍt, d tubrint, twulem i usufeɣ n waqqayen yefren deg txeddacin n yimɣan.

Timerqemt, teshel i tukza, deg laxla. d tazewwaɣt n wudem, tettawi asun awraɣ deg yiferrawen-is. Rric n uqarru-s d aberkan seg unyir ɣer tmelɣiɣt; d amellal ɣef yidisan. Allen-is d timibrikin, ddant akked cwiṭ-nni n tebrek i igezmen tezwaɣ n wudem-is, tama n yimi.

Taɛrurt n tmerqemt, tdel s yincew aras; win n tedmert d tama n wadda, d amellal imal cwiṭ ɣer uzredxan; iferrawen-is d teqjimt-is d iberkanen, recmen s temlel. Asun awraɣ icerḍen teɣzi n yiffer yettban nezzah deg waffug.

Tiqejjirin n tmerqemt, d tixuxiyin am uglim n tciṭa n yimɣi yefsan. (Kemmel taɣuri...)

Tteṣwira n wass

25 Wamber

Carl Benz

Wid ilulen ass n 25 Wamber

Wid yemmuten ass n 25 WamberTazwart

Wikipedia d asenfaṛ n tasanayt tamazdayt iserkeben ɣef Internet, tameɣradit, agettutlayt dɣa tessexdem s amenzay n wiki. Amesɣaru n Wikipedia d tufka n ugbur ilelli. Yal yiwen yezmer ad t-iseqdec, ad t-ibeddel, ad t-isileɣ.

Asegrer n usenfaṛ agi i sbadu s imenzayen imsnulfuyen. Agbur-is i seḥbiber s licence Creative Commons by-sa dɣa yezmer ad yilli yenɣel s turagt nni — ɣas ma i amesɣaru amzenzi — s leqdar n tiwtiltin.

Imira, Wikipedia s teqbaylit i ttkel 5 064 imagraden.

Attekki

Yal yiwen yezmer ad yernu s udwal agbur s weskar uqqin, ilaq kan ilugan ad illin qaderen; amedya: aselken n ugbur neɣ asidmer n imagraden.

Llan aṭas isebtaren n tallalt, ladɣa iwakken ad nesnulfu amagrad, ad nbeddel asebter neɣ ad ad nesɣer-d tugna. Tzemrem ad tsersem asteqsi.

Tajmaɛt

Deg Aɣrud, 10 191 imiḍanen n imseqdacen snulfan ɣef Wikipedia, dɣa, gar-asen, 22 llan urmiden deg ayyur aneggaru. Akk wid yesnulfan imagraden, sseqdacen s lbaṭel ; Sileɣen tajmaɛt tamazdayt, war aɣella, anda imedrawen Sersiyen ussisen-nsen deg isenfaṛen isentalen dɣa d aṭas tallunin n amyannan.

Isqardecen d tamawin af imagraden: ansuf yis-sen! Isebtaren n amyannan seqdacen i ussegrew n tisnezgimin d timaduzin iwakken ad nsileɣ imagraden.

Isenfaren aytmaten

Wikamawal
Wikamawal
Amawal ameɣradi