Lǧida Tamecṭuḥt

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Lǧida Tamecṭuḥt, isem-is aḥeqanni d Lǧida Aɛrab. Tlul deg usegwas n 1948. Nettat d yelli-s n gma-s n Lla Yamina, tacennayt tameqrant n teqbaylit.

Tacennayt taqbaylit. Tebda ccna deg useggas n 52 deg tedwilt n warrac umi qqaren "l'émission Enfantine", d lla Taseɛdit (madame Lafarge) i yellan ɣef uqerru n tedwilt-agi deg umeṭṭaf aqbayli.


Tizlatin n Lǧida Tamecṭuḥt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

- A taxatemt - Walaɣ tassekurt ( tecna-tt ula d nettat) - A wi ufan ṛṛay n ṛṛay-is - Mi muqleɣ - Tiqcicin n Leqbayel