Aller au contenu

Kasyan Aṭenji

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Tugna n yigerramen : agerram Marsil d ugerram Kasyan ( tama tayeffust ) n Tin iggi deg tmezgida tarumit turtuduksit .

Kasyan Aṭenji (talatinit : Cassius), yemmut deg 3 dujember 298 deg Tingis (ass-a d Tin Iggi deg tmurt n Lmerruk) . D ameɣras amasiḥi i teḥseb tmezgida tamasiḥit takatulikit d tmmezgida tamasiḥit turtuduksit d agerram

Tudert[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Akken i yellla d agerram yella daɣen d anezzarfu , mi d-wwin Marsil aṭenǧi akken ad ḥekmen fella-s s lmut yerfa Kasyan yerẓa imra d tferkiyin-ines seg reffu , yuiweḍ lexbaṛ ɣer Urilyus Agrikul anezzaarfu n uxxam n teɣdemt d unembaḍ n Muretanya taṭenjit , wwin-t ɣer usekraf mi d-ibedd sdat uxxam n teɣdemt ufant ula d netta yeṭṭef deg uɣiddi-ines am Marsil ihi nɣant akken i as-xedmen i Marsil yuɣal imirenb d ameɣras .

Asfuggel[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

imezgida takatulikit : 3 duǧember .timezgida tanǧilit tabrutistantit : 28 tuber ɣer tama n Marsil aṭenji .