Jurjya

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Tanfalit taɣelnawt
ძალა ერთობაშია
dzala ertobacya
(s teqbaylit : Tadusi tella deg tdukli)
Tadimugṛafit
Taneẓẓi 67
Tadamsa
Aqariḍ Lari


Jurjya, d tamurt deg wenẓul-utrim (sud-ouest) n Asya, tezga-d deg tama n taftist n ill aberkan n yedraren n Quqaz. Tesɛa tilisa d Rusya, Tturk, d Arminya d Azerbijan. Tajumma-nnes 69,700 km2 (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 4,585,874 n yimezdaɣen (Ijurjiyen). Tamaneɣt-nnes d Tbilisi.