Imeɣban

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cosette, awadem n wungal - sɣur Emile Bayard 1886

Imeɣban (s tefransist Les Misérables) d ungal n Victor Hugo i d-yeffɣen deg useggas n 1862. Deg uḍris-a meqqren n tsekla tafransist i d-igelmen tudert igellilen n lqern wis XIX di Paris d tmennaḍin-iḍen n Fransa, ameskar yelha-d ugar d uwadem-is Jean Valjean i yellan yettuḥasef s ukeṛfi. D ungal amazray, amestan, afelsafi, ideg llan daɣen wuktuyen n trumansit akked wid n Victor Hugo s umata ɣef ayen yerzan tumest n wemdan. Ungal-a aṭas i d-yessezgen i ssinima d tliẓri akked d umezgun.

Yenna Victor Hugo deg usissen n wungal-is (deg uḥric amezwaru) :

 « Skud mazal isuḍaf d wansayen ttilin d ssebba n temḥeqranit tamestant s ǧahennamat i d-xellqen deg tlemmast n tɣerma,  d lmektub n Rebbi i rennun ssewɛaren-t s tẓegzegt n wemdan ; skud ulac tifrat i tlata-yi iɣeblan n lqern ideg nella : aɛfas n wergaz s tprulitarit, aḍeqqer n tmeṭṭut deg laẓ, d useḍɛef n wegrud s wuḍan ; skud mazal taxennaqt tamstant tezmer ad tili di kra n tmennaḍin, neɣ ma nenna-d s wudem wessiɛen ugar, ayakka txuṣṣ tmusni deg ddunit anda yeqwa leɣben, idlisen am wa ad yili kan wayen ideg ara inefɛen. »[1]

  1. Tasuqilt sɣur Samir Tighzert