CMS

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.

CMS (Content Management Sytem) d yiwen wahil s wayen yiwen yezmer ad yesnulfu yiwen usmel Internet. S wahil-a, yezmer yiwen ad yedbel asmel-is war ilɣi (yettusemma yeshel).

Ɣef umedya, aqeddac n usmel, ma yebɣa ad yernu yiwen umagrad ad yeqqen deg wagrudem n tedbelt (s yisem-is d wawal uɛeddi), ad yaru amagrad-nni, ad t-iẓer, dɣa ma yehwa-as ad t-yekles. Imiren zemren akk medden ad ẓren amagrad-a deg Internet. S CMS nezmer ad nernu taggayin anda ar ad yilin yimagraden, yal yiwen deg teggayt ines. Daɣen, imagraden zemren ad sɛun tugniwin (tikwal tugna tif inaw ɣezzifen) neɣ iseɣwan (ɣef yimagraden neɣ ismal ay icudden).

Gar CMS, yella Joomla, Spip neɣ Wordpress ɣef umedya.