Baḥariyya

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Baḥariyya (s taɛrabt: الواحات البحرية) d amda deg uneẓruf n Maṣer, tezga-d deg utaram (ouest) n tmurt. Zedɣen-tt ugar n 30,000 n yimezdaɣen.