Agemmay arami

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Agemmay arami
Tawsit
abjad (fr) Suqel
Inagrawen imawlan
Tanila Ayeffus ɣer uzelmaḍ
ISO 15924 Armi, 124
Unicode alias
Imperial Aramaic

Agemmay arami d agemmay abjed iban-d di lqern -8 di Suria, Yekka-d aẓar-is seg ugemmay afiniqi, yella yettuseqdac di tazwara di tira n tutlayt taramit, asmi tella tutlayt tunṣibt di suria tameqrant, agemmay-ines mucaɛ, yebda yettuseqdac di tutlayt taɛibranit akk d tutlayin tiyaḍ.

Agemmay arami yefka-d aṭas n yigemmayen : agemmay aɛebri, agemmay anbaṭi (wagi yefka-d agemmay aɛrab), agemmay siriani, Palmyrenean, Mandaic, Brāhmī, Pahlavi.

Tira s tutlayin arami d grik

Agemmay arami yettwura seg ayfus ɣer uzelmaḍ, yesɛa 22 isekkilen :

Isem Asekkil Agemmay aɛebri S tlatinit
Alef א a'
Bet ב b
Gimel ג g
Dalet ד d
Ha ה h
Waw ו w
Zayin ז z
Ḥit ח
Ṭit ט
Yud י y
Kaf ך / כ k
Lamed ל l
Mim ם / מ m
Nun ן / נ n
Samex ס s
Ɛeyn ע ɛ
Pi ף / פ p, f
Ṣadi , ץ / צ
Quf ק q
Rec ר r
Cin ש c
Taw ת t, t