Ḥaleb

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Ḥaleb (neɣ s taɛrabt : ﺣﻠﺐ, Halep s taṭerkit) d tamdint n ugafa n Surya, nettat ay d tamdint yugaren tiyaḍ di tmurt-nni, zedɣen-tt 2,132,100 n yimezdaɣen di 2004 sdat Wemagaru aɣarim asuri. Naqal di tmiḍi tis 20, llant deg-s tigrawin tintin am Waɛraben, Iṭerkmanen, Ikurdiyen,, Acuriyen (Isuryanen) , Arminiyen, Ičerkesen, Udayen ed Igrikiyen Yerna Ḥaleb tettwasnen s Teqṣebt-is ed uṣabun-is.