Ɣana

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Ɣana
Tanfalit taɣelnawt
Freedom and Justice
(Tilelli d tagada)
Tadimugṛafit
Taneẓẓi 105
Tadamsa
Aqariḍ Cedi


Ɣana d tamurt n Tefriqt tutrimt. Tajumma-nnes 238.535 km2. Zedɣen-tt 23.837.000 n yimezdaɣen (Iɣaniyen). Tamaneɣt-nnes d Akra.