Yidic

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

tutlayt n ydic, qarnas daɣen tudayit tajermanit d tutlayt i tmeslayen udayen n tamurt n Lalman, Arjentin, d udayen n timura n turuft n umalu, udayen nni qarnasen Ackinazen