Saɣru Band

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
(Yettusmimeḍ seg Iman n Saɣru (Saɣru Band))
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Group half.svg Saɣru Band
Lexbar s umata
Tettwaxleg deg 2006
Members
Prizes

Saɣru Band d tarbaɛt seg wanẓul-wegmuḍ n Umerruk. Saɣru Band xelqen-tt atmaten Mbarek d Xalid Ulɛrbi tsmun inaẓuren Mbarek Ulɛrbi, Xalid Ulɛrbi, Ɛmar, Fuad d Ɛli.

Inaẓuren n Saɣru Band[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

  • Mbarek Uleɛrbi neɣ Nba. Nba yemmut ass n 9 yennayer 2011 deg tmurt-ines Mellɛb, sbab n tameṭṭant-ines tgat yat tmudint iceqqan ur tgi ur tli isafaren.

Izlan n Saɣru Band[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

  • Muḥa (2007)
  • Tilelli (2008)
  • Awes I Tala (2009)
  • No Borderline (2010)
  • Imttinen : Atig n Tudert (2011)

Timdeyazin n tasfift wis krad: Awes i tala[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Ieɣf n Uzger !

Ur nudir ula n-dder

Ur ngin ula n-kker

Ur neɣri, ur n-semder

Ur ɣurneɣ mayed n-ffer !

Nekkni nugi ad nɣer

Iɣef-inu am win uzger

Ur nekriz mayed n-megger

Is tram ad n-g Lbeṛbeṛ ?

Ur nɛeqqal yad i bučfer

Tin Baddu ula Bugafer

Tirrugza d mas tessfer

Ur nsul dat-t n-bedder

Tamara tegna-ɣ g iɣmeṛ

Ur nɛeẓẓi ad as nɣer

Is tram ad n ttetter ?

G wakal g d nenker ?

Tabrat i Wbama.

Ubama nkk d ameẓyan

Yemmi ɛzizen tenna-yi

Mimmi wigan ka yafi.

Nekkni nuɣal d-ameqṛan

Neɣṛa nuli s ifadden

Awinit-t ayt idrimen

Sawleɣ dat Lbeṛlaman

Uwin-i-d ayt iɛekzan

Beddan ɣifi rad-i nɣen.

Awyati-nn s Marikan

Ad idireɣ amm imdanen

Ssufɣati-nn g ixeṛṛiqen.

Ḥellu issergigin akal

Abujadi Aṛeḥḥal

Aydas-n yenna Ɛellal.

Ameɣnas g ubniq iɣemel

Tarwa nneɣ mmuten s wetfel

Tidit n wi tdderɣel.

Nger aɣuyyi ar Agdal

Ad asin aqeṛyan ungal

Yaɣi uya seg Listiqlal.

Negr-ak aɛeban amellal

Asey ɣifi bu tḥellal

Hat sbiddiɣ acenyal.

Ubama nekk d Amaziɣ

S tmagit d yiles inw stiɣ

Ran wi ad digsen fsiɣ !.

Ad geɣ Aɛrab ur rtiɣ

Uridd Lyaman agd ddiɣ

Graɣ cigan d asettiɣ

Mimmi wanna-d ssegmiɣ

Ad as geɣ isem nna riɣ

Meqqar-d s idammen ɣiɣ

Ad ẓẓalleɣ i wanna riɣ

Ur ṛeẓẓaɣ nkk ula kweniɣ

Qqa-d qqimeɣ d Amaziɣ

Lalla Mimuna

G ubrid iǧan aɣezzaf

G ubrid nǧa akabaṛ

Tawrirt ad-t naley zik

Ur neǧǧid i fad d laẓ

Tawant tella yaɣ g wul

Ur neǧǧid i fad d laẓ

Mimuna lalla Mimuna !!

G uǧraw abadir nga-t

Diǧes asafar i kwu yan

Iqbilen urem-n akw ttečan

S uryaz ula tameṭṭut

S wunǧal ula amellal

S taymat nččar akw lxiṛ

Mimuna lalla Mimuna !!

Ntter i Mulana neɣra-s

Gin aɣ tisura xf uyeffas

Raren ul inw d afessas

Aferaḥ ufan aytmas

Maṛs iẓil ayaseggwas

Tizzwa xf uldjiǧ arras

Mimuna lalla Mimuna !!

Tayri tella yaɣ ǧ wul

Tayri n wa-nn d ta-nn d wa-nn

Tudmawin ur akw ḥlint

Win-nek a Rebbi ayd nǧa

Nemyaɣ ifassen ad neddu

Nemyiri akw afella

Mimuna lalla Mimuna !!

Abrid-inu !

Ageḍṛuṛ iney-i-id aqmu,

Issencef-i uẓru n leɛlu,

Ur yad yaṭfut umalu,

Iɣef inker ir'ad iddu.

Ggulliɣ ttbeddaleɣ ansa,

Ad nzel laṭer-inu i tmara;

Sbelyun neɣ d Fransa,

Nekkin yad giɣ ubeṛṛa.

Amalu, tga-yi tmara

Taɣect asiɣ tissufra

Ad nadaɣ nekk anfara

Neɣ d-zaydeɣ tayeḍ tmara.

Ka nɣan-t s rrṣaṣ d ssif,

Ka nɣan-t waman bessif;

Tiɛurrma yugin lḥif

Temmut g Laṭlas d rrif.

Umẓen-aɣ ayt tmezyin

Reglen ɣifneɣ tifelwin,

Ukern-aɣ tiwargiwin,

Ur aɣ-isul ɣas aẓey-inn.

Immut meskin g waman,

Immut tcan-t iselman;

Ur tekkul lḥhukuma,

Ur ibriy lberlaman.

Kker a mmis Umaziɣ !

Kker a mmis Umaziɣ !

Tafuyt nneɣ tuli-d,


Cigan aya wer tt-ẓriɣ,

Tawala nneɣ a gma tetti-d,

Azzel in'as i Masinissa :

Tamazɣa tuki-d ass-a,

Arraw-is mlalen dduklen,

G isenḍal n lejdud feṛḥen.

Kker a mmis Umaziɣ !

Tafuyt nneɣ tuli-d,

Cigan aya wer tt-ẓriɣ,

Tawala nneɣ a gma tetti-d,

In'as in'as i Yugerten

Arraw-is s annar ffɣen,

Idammen-is hat at-tni raren

Isem-is at-t-id-sskeflen,

Kker a mmis Umaziɣ !

Tafuyt nneɣ tuli-d,

Cigan aya wer tt-ẓriɣ,

Tawala nneɣ a gma tetti-d,

Ɣiwel in'as i Takfarinas :

Tilelli, a-nemmet fellas,

Tamurt nneɣ d tmust nneɣ

Ayd igan tudert nneɣ.

Kker a mmis Umaziɣ !

Tafuyt nneɣ tuli-d,

Cigan aya wer tt-ẓriɣ,

Tawala nneɣ a gma tetti-d,

S tutlayt nneɣ a-nili,

asekk' ad yaf iḍelli,

Timmuzɣa at-tegm at-ternu,


D itri dda s akw ntteddu.

Kker a mmis Umaziɣ !

Tafuyt nneɣ tuli-d,

Cigan aya wer tt-ẓriɣ,

Tawala nneɣ a gma tetti,