Hänsel und Gretel

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi
Hänsel akk d Gretel
Wilhelm Grimm d gma-s Jacob Grimm

Hansel d Gretel, neɣ s tutlayt talmanit Hänsel und Gretel d wiyet n tmacahutt mucaɛen si tmurt n Alman (Jirmani), id yefɣen deg 1812 sɣur imyura : Wilhelm Grimm d gma-s Jacob Grimm. S tewzel, wiki d sin watmaten, aqcic Hansel s weltma-s Gretel, d arraw n yiwen umzenzu n tesfaḍ, s baaden seg wexxam i waken ad qelben af yiwen ugummu di tisgi. Yufa-d lḥal d iḍ, dɣa ṭsen armi s tufat (taṣebḥit), zdat n yiwet n tiɣremt (château) iččur d cakulat d yal tawsit (genre) n tiziḍanin. Lamaana ur zran ara belli d yiwet n temhergit (taseḥart : sorcière) i g zedɣen din, isem-is 'Massepain'. Hansel i ttwatef d ameḥbus, ma d Gretel tenna-yas d temhergit ad sewǧed i w-sebbwi, dɣa Gretel teḍqer-is ar timest, u tesefɣ-ed gma-s d yal aqcic i yellan di takurmut (prison).

Hansel d Gretel d yiwet n tmacahutt imucaɛn aṭas ger yakw t i-g uran watmaten Grimm. Tefɣ-d di Franṣa deg 1985 ar tizrigin 'Michel Albin', teḥka-tt-id 'Sarah Hayes' s tugniwin n 'Colin Hadley'.

Amyaru d umedyaz Essaid At Maamar yesuqel-d u yemsas-d (adapter) tamacahutt aki ar tutlayt tazwawt. Isem-awen n Hänsel akw d Gretel, yer-aten s tezwawt : Ḥmiṭuc d Duduc. Attan amek i tella temsast n tmacahutt aki ar tazwawt. Atan wedris amek i gella (sγur imyura.net): Ḥmiṭuc d Duduc

Tamselyut, Iseddagen & Izdayen Iberraniyen[beddel]