Yakima (Washington)

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

cergeɣ abrid s tɣawla wḍeɣ ɣer taddart ufella fudeɣ ṣebbeɣ ar tala dina id zriɣ fula nniɣ-as iyaɣ a lalla ur di qqar ala xas ṭaxer i trewla tiṭ mi-k twala ameẓuɣ mi d am yesla trekbiyi tawla tayri-im s wul-iw tegla temɣid degs leḥmala fellam ad sekreɣ tagrawla am ferhat imazighen imula ad snegreɣ dula neɣ a yi teṭṭef lehbala ad ḥabseɣ iḍes d lmakla a yi arzen s lqid d snesla ad kerzeɣ a yilef di lexla inid ih neɣ ala

tenna-d annaɣ a tassa ad ak iniɣ taɣawsa ɣef d udem ad ak-d ban teḍsa ur tettiliḍ d ameksa a teǧǧeḍ cemma d lmaṣa ad ay i taɣeḍ am assa yidek ad fɣeɣ tilisa a nezger ɣer fransa acemma ur d aɣ i ttxaṣa

nniɣ-as limer ad ak m aɣeɣ lxiq ad yi ffeɣ ur nett3awad ad nennaɣ tafat-nneɣ ad tesseɣ ad nebnu axxam-neɣ s sdeq akked wureɣ ad nesɛu arraw-neɣ ad nrebbi s tirugza d yiseɣ ad teḥtaǧeḍ am t id aɣeɣ ad ur tezriḍ ad am temleɣ yak teḥṣiḍ herceɣ zewreɣ tamusni deg allaɣ tezdeɣ d kem ar a ṭafareɣ ur zmireɣ ak m ǧǧeɣ xas ulama meqreɣ deg ul ad ak ḥerzeɣ alama muteɣ

tenna zriɣ-k d aqcic lɛali d lwali ur telliḍ d akli a mmis n muḥand waɛli mennaɣ ad ak s3uɣ d isli ad aɣ tezdi tdukli ad nawi tilleli yidek yecbeḥ umlili deg iḍ ddaw tziri neɣ deg uzal mara nečč imekli acḥal ɛzizeḍ felli