Wlad Ɛṭeya

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Wlad Ɛṭeya neɣ At Weɛṭeya d taɣiwant n twilayt n Tasikda. Ɣur-es deg useggwas n 2008 azal n 10.851 imezdaɣ.