Agul n turagt

Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Ur sɛiḍ ara ttesriḥ af Azen afaylu agi, i taɣẓint agi :

Tigawt id steqsiḍ t-uffar kan i iseqdacen n ugraw : Inedbalen.