Uran Pamuk (Orhan Pamuk)

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Uran Pamuk

alt=Description de cette tugna, également commentée ci-après

Uran Pamuk di New York deg useggwas 2009.

Armud Aneggal
Amsarram
Talalit (66 iseggwasen)
Istambul, Asenjaq n Ṭṭerk Ṭṭerk
Tutlayt n tirawt taṭerkit
Tiwsatin Arram
Tameddurmant
Aṛuman
Arrazen Arraz Nobel n tasekla 2006

Isem-ines n tidett Ferit Uran Pamuk, d yiwen umyarru Attarki. illul deg ass n 7 deg wayyur n yunyu deg usegwas n 1952 deg temdint n Stanbul.

Idlisen-ines ṭṭfen taqacuct n yedlisen deqs n lweqt. Nzan azal n 12 imelyan n yedlisen-is, ubayen, mucaɛ aṭas aṭas. S wayya yuɣal d Amyarru atareki yettwasnen aṭas deg umaḍal.

Idlisen-is ttwastarǧment (twasuqlend) ar ugar n 60 n tutlayin, gar-asent tarumit, talimant, tanglizit, tatelyanit, taspenyulit...

Amyarru yaggi yerbaḥ tlata n warrazen, gar-asent win n France Culture (1995), win n uɣmis n New York Times deg usegwas n 2004, win n Medicis deg usegwas n 2005.

Yella daɣen yeselmad deg tsedawit n Culumbia "Littérature comparée".

Deg usegwas n 2006, yerbaḥ araz n "prix de la littérature", d amyarru aterki amezwaru ig rrebḥen arras aggi.


Tameddurt-is[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Amyarru Uran Pamuk illul di Stanbul deg usegwas n 1952, deg yiwet n twaccult yesɛan adrim, yettekan, yesnen tarumit.

Asmi yewwed ar Tsedawit, yeɣra "architecture" macca cwit n lweqt kkan yeǧǧa leqraya-yaggi, yuɣal yetbaɛa leqraya iwakken ad yuɣal d anɣmas (jouranliste). Asmi yesuli leqraya-s, yennum yettɣima deg uxxam-is ass marra, mebla ma yeffeɣ. Dɣa yebda isurifen imenza deg tirra n yedlisen.

Arrazen-is[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Idlisen-is[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

- Isem-iw azzegwaɣ (Mon nom est rouge)

- Tameddurt tamaynut ( la vie nouvelle )

- Axxam n tsusmi ( la maison du silence)

- Adlis aberkan ( le livre noir)

- Lbarǧ acebḥan (le château blanc)


S tmeslayt n tarkit:

- Cevdet Bey ve Oğulları, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1982

- Sessiz Ev, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1983

- Beyaz Kale, roman, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1985

- Kara Kitap, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1990

- Gizli Yüz, scénario, İstanbul, Can Yayınları, 1992

- Yeni Hayat, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995

- Benim Adım Kırmızı, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998

- Öteki Renkler, yazılarından ve söyleşilerinden seçmeler, 1999

- Kar, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002

- Istanbul: Hatıralar ve Şehir, essai, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları (YKY), 2003

- Masumiyet Müzesi, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008