Tizzugla (takrura)

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
250

Tizzugla deg aggay azruran s unur deg ucubar, Ayen yettawin ad yell (ad yesɛu) asenasfaylu azruran, icubar ttwaqqanen s tdusi tagarcubrabt tasfaylut akk d turza tahidṛujint, Tizzugla tacubrant tegguni ɣef wemgarad n tibawit tazarurt i ibelkimen yemgaraden id yetgin acubar