Tanfusit

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Tanfusit tutlayun sis imaziɣn yili llan d adrar n Infusen, adrar n Infusen illa d aglal n Ṭrables, Tmurawin tilli llant di adrar nitent: Nalut, Yafren, Jadu, Kabaw, Temzin, Fusaṭu, Regrag,Iṭermisen d aṭas n tuddar, nitni d Ibaḍiyen i yettmeslayen s Tamaziɣt, Dis tuddar llant deg wedrar maca ur meslayen s Tamaziɣt am Zzentan (at Znata), Riayna, Ɣeryan. Tura ttmeslayen s Teɛrabt, d nitni Imalkiyen.

Amezruy n Infusen yaqdim imul, emmak usun Iraben utfen an ajjed n Islam, maca alemma Tarwa n Xaṭṭab yaxser zzat Iɛebbasiyyen, Ɛebderaḥman U Rusṭum irwel s Qayrawan an Mẓab d igun Tmura agar Infusen d Ihewwaren d Ijnaten, nitet Tihert,nitet Lasmet n dawlet tarusṭumit taqqim temḍi d dubac n iseggasen, alemmi tuda d afus n Ilmuwahhidin, Infusen qqimen tilellit d taḥkem af Ɣdames d Fezzan.

Dis imul n tarrawin di adrar n Infusen, dis arrawen af ajjed d iedhen maca guda harqen neɣ twakren neɣ xwanten Qaddafi d igetten di naytric akid bac ad fesden.

Tamaziɣt
Muritanya : Zenaga - Merruk : Tarifit | Tamaziɣt | Tacelḥit | Senhaja n Srair | Figuig | Taɣumarit - Ledzayer : Taqbaylit | Tacawit | Tumẓabt | Teggargrent | Tacenwit | Qsur n Wehran | Gurara - Tunes : Tasendit | Tajerbit | Tamaẓret | Dwiret - Libya : Tanfusit | Zwara | Ghadames | Ghat | Tasoknit | El-Fogaha | Augila - Lmaṣer : Tasiwit - Ṣṣeḥra : Tamahaq | Tetserret - Tigzirin Tiknariyin : † Tagančit