Tanfusit

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Tanfusit[beddel | edit source]

Tanfusit tutlayun sis imaziɣn yili llan d adrar n Infusen, adrar n Infusen illa d aglal n Ṭrables, Tmurawin tilli llant di adrar nitent: Nalut, Yefren, Jadu, Kabaw, Temzin, Fusaṭu, Regreg,Iṭermisen d guda n tmurawin, niten Ibaḍiyen d tsawlen s Tamaziɣt, Dis tmurawin llant di adrar maca ur tsawlen s Tamaziɣt am Zzentan (at Znata), d Riayna, d Ɣeryan. Teru Tsawlen s Taεrabt, d niten Malikiet.

Amezruy n Infusen yaqdim imul, emmak usun Iraben utfen an ajjed n Islam, maca alemma Tarwa n Xaṭṭab yaxser zdat n Abbasein, Ɛebderaḥman U Rusṭum irwel s Qayrawan an Mẓab d igun Tmura agar Infusen d Ihewwaren d Ijnaten, nitet Tihert,nitet Lasmet n dawlet tarusṭumit taqqim temidhi d dubac n iseggasen, alemmi tuda d afus n Ilmuwahhidin, Infusen qqimen tilellit d taḥkem an Ɣdames d Fezzan.

Dis imul n tarrawin di adrar n Infusen, dis arrawn af ajjed d iedhen maca guda harqen nagh twakren nagh xwanten Qaddafi d igetten di naytric acid bac adefsden.

Tamaziɣt
Muritanya : zenaga - Merruk : tarifit | tamaziɣt | tacelḥit | Senhaja n Srair | Figuig - Ledzayer : taqbaylit | tacawit | tumẓabt | teggargrent | tacenwit | qsur n Wehran | Gurara - Tunes : tasendit | tajerbit | Tamaẓret | Dwiret - Libya : tanfusit | Zwara | Ghadames | Ghat | tasoknit | El-Fogaha | Augila - Lmaṣer : tasiwit - Ṣṣeḥra : tamahaq - Tigzirin Tiknariyin : † tagančit