Talɣa:WikiFeaturedArticle

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Finding arcturus.png
Itran imeqqranen iweṣṣfen "talɣemt":
sbaɛ yetran n Ursa Maior rnu-yasen Arcturus

Itran n Imucaɣ

Imucaɣ, tamusni-nsen af yetran d tameqqrant, imi d itran i tniheddun asmi ttinigen deg lxali. Ula d Imucaɣ ufan deg igenni tirbaɛin n yetran yecban zund kra n tteṣṣwiṛat, am akken i txedmen si zik igduden nniḍen deg tmura nniḍen. Lɛibad neɣ lḥiwan neɣ tiɣawsiwin ẓran deg igenni, yal yiwen deg-sen yesɛa tadyant-is.