Taggayt:Taggayin

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Taggayt agi d tamezwarut, ansi kkant kull teggayin niḍen.

Adutaggayin

Taggayt agi tesɛa 4 adu-taggayin, ɣef ayed t-igi 4 ddaw agi.

I

T

W