Malek Bugermuḥ

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Malek Bugermuḥ
Tameddurt
Talalit Iwzellagen, 8 Fuṛaṛ 1946
Taɣlent Lezzayer
Timekkest Leqser, 11 wamber 1989
Tamentilt n tmekkest laksida n tkerrust
Amahil
Amahil playwright Suqel

Malek Bugermuḥ, d anazur umezgun aqbayli ilulen ass n 28 yennayer aseggas 1948 deg tɣiwant Iɣzer Ameqqran di temnaṭ n Bgayet. Yebda taɣuri di taddart-is, syin akkin ikemel di Ṣṭif. Deg useggas n 1969, yeffeɣ ɣer Musku, di tmurt n Rrus, iwakken ad ikemmel tussna n taẓuri umezgun.

Ass n 10 uwenbir 1989, yemmut Malek Bugermuḥ di yiwet n laksida n tkerrust.