Hinri kafnidc

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
amḍan n hinri kafnidc

ilul hinri kafnidc dg ass n 10 kṭjbṛ 1731 g tɣrmt n nis di ،fransa، iga afizikki d akruran abṛiṭani، ymmut g 24 bṛayṛ 1810 . iga wis sin n tarwa n llurd tcarlz kafnidc، dug tifuncayr، yiwrt xf yan id ɛmmis ttarwa taxatart tsurf as ad ysdrm irzzutn nns. illa g iẓṛi n imddukal nns ، iga aɣrib n laṭwar yugiy amsawal d middn yugiy awd ad yẓṛi tamṭṭut. da dima ylssi yan wanaw n tmlsit ، nna ylsa nig 30 useggas.

dg asggas n 1798 iga amzwaru nna yskrn aqyyas attabt n tjadibit sg tmnaḍt n imarayn n nyutn tarmit nna yqqtarḥ jun mical، s uḥddad n lkutla n wakal. iga yan sg imsdusn n tkrura tatrart sg ubrid d wusdad n tɣziwin nna yllan aṭṭas g trmatin nns. yswuri g igarn nniḍn am trisinti n takrura، nna as yssurfn ad ysrs isdwasn n imusnawn n tkrura g tasut tiss tẓat d mraw awd tẓḍar g usbuɣlu n irzzutn nnsn.