Awwur:Tafelsuft

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
P philosophy.png Awwur n Tfelsuft

Tafelsuft (seg φιλοσοφία, filusufya, s teyunanit n zik, ittuxelqen sɣur φίλειν, « ḥemmel » akk-d σοφία, « lekyasa, tamusni », ihi lmaɛna-s d « leḥmala n lekyasa ») d aḥebber af lmaɛna n leḥwayeǧ am dunnit, tudert n wemdan, iwakken tidett, taḥuski, akk-d lxir at ttwafent.

Rudin, Le Penseur
Rudin, Le Penseur


Amagrad n yimalas
Mixayel Aleksandrubicc Bakunin

Mixayel Aleksandrubičč Bakunin (s trusit Михаил Александрович Бакунин), imi qqaren tikwalMichel Bakounine, illul ass n 20 neɣ 30 di magu 1814 di Primuxino, di tmurt n Rrus, imut ass amenzu di yulyu ussegwass n 1876 di Bern, tamurt n Sswis d afilusuf awernaḍ (anarchiste). Acḥal d assegwaas d Pierre-Joseph Proudhon illa-d d tala-s n tikta.

Ass-mi idder di Musku d Saint-Petersburg illa issuqul-d imarayen ilamniyen am Hegel d Fichte ar trusit. Di 1842, yusa ar tmurt n Lalman u si imi iwweḍ imlal n ilmeẓyen inelmayen n tmurt n llalmen di Berlin. Syin, idda ar Fransa anda imlal d Proudhon d Ǧurǧ Sand u issen-d daɣen imnejla n tmurt Pulunya. Si Paris, iruḥ ar tmurt n Swiss anda izdaɣ kra iseggassen w anda ikki u igar tamawt ama s tiga am tikti d ṭaqa n imussuten inelmayen.

...ugar


IwwurenPurge server cache