Asqqim unnig n timozgha

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

asqqim unig n timmuzɣa ( s tfransit: le haut commissariat à l'amazighité ) iga timrslt takadimyt tunṣibt nna iswurin g yigr n tdelsa tamaziɣt deg tmurt n dzayer; ittuskr ass n 27 mayyu 1995. d timrslt tunṣibt tamzwarut yusin anzgum n tmaziɣt. teṭṭfat i uslway n dzayr nna tt isskrn dffir asalag n uqrab, tfransist ( la grève du cartable), nna gan inlmadn iqbayliyn. aslway nns amzwaru d muḥḥnd u yidir ayt ɛmṛan sg 1995 ar 2004. dɣi illa ɣifs yusf miraḥi.

illa g tmaẓunt n dzayer. tawuri nnes assider n tutlayt, tamagit, taɣrma tamaziɣt. d ntta i iṭṭfurn asslmd n tutlayt tamaziɣt di dzayer. da issufuɣ awd kra n idlisn xf tmaziɣt d idls amaziɣ s umata.


[1]

  1. site officiel|http://hcamazighite.org