Tarifit

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Tarifit (qqaren as Tamaziɣt di Arif) d tantala d Tamaziɣt i ttmeslajen Irifiyen di ugafa n Umerruk.

Tantala Tarifit ssawalen tt 3,5 mlyun n imdanen.

Haten imgirrden ger Tarifit d tanaliwin Timaziɣin nniđen:

  • /l/ juɣal-d /r/, Amedja : ul -> ur
  • Ur nentiq ara /r/ asmi jellan qbel asekkil: taddart -> taddat. Lemmer tella tiɣra mbeħd /r/ a t-nenteq, Amedja : nenteq /r/ n tamara.
  • /ll/ juɣal-d /ǧ/, Amedja : yelli -> yeǧǧi.
  • /lt/ juɣal-d /č/, Amedja : weltma -> wečma.
  • S umata /k/ juɣal-d /c/.
  • Tikkwal, ur nenteq ara leprefix a-, Amedja : afus -> fus.
Rif-Berber letter Rif-Berber word The word in other Berber dialects meaning in English
Ř ř ul heart
aɣjuř aɣjul donkey
awař awal speech / talk
Ǧ ǧ azeǧǧif azellif head
jeǧǧa jella (he) is / (he) exists
aġeǧǧid aġellid king
Č č wečma weltma my sister
tacemřač tacemlalt blonde / white
taɣjuč taɣjult female donkey (jenny)
Tamaziɣt
Muritanya : zenaga - Merruk : tarifit | tamaziɣt | tacelḥit | Senhaja n Srair | Figuig - Ledzayer : taqbaylit | tacawit | tumẓabt | teggargrent | tacenwit | qsur n Wehran | Gurara - Tunes : tasendit | tajerbit | Tamaẓret | Dwiret - Libya : tanfusit | Zwara | Ghadames | Ghat | tasoknit | El-Fogaha | Augila - Lmaṣer : tasiwit - Ṣṣeḥra : tamahaq - Tigzirin Tiknariyin : † tagančit

R