Taggayt:Tamurt n Leqbayel

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi
Amagrad amenzawi : Tamurt n Leqbayel

Adutaggayin

Taggayt agi tesɛa 2 adu-taggayin, ɣef ayed t-igi 2 ddaw agi.

B

T

Isebtar deg taggayt "Tamurt n Leqbayel"

Taggayt agi tesɛa 17 isebtaren, ɣef ayed t-igi 17 ddaw-agi.